Rent-a-Dirigent

Vanaf 2001 heb ik de nodige ervaring opgedaan als (veelal) waarnemend dirigent voor orkesten en ensembles. Ik heb leiding gegeven aan het Jeugdorkest van de Eerste Hoornse Accordeon Vereniging en Accordeon Ensemble AKWI. Daarnaast heb ik met regelmaat waargenomen bij het A-orkest van de Eerste Hoornse Accordeon Vereniging (als vervanger van Renso Propstra) en bij het Leeuwarder Accordeon Ensemble, WAV Paolo Soprani en RAC Bennekom (als vervanger van Tim Fletcher).

Momenteel ben ik spelend lid bij het Nederlands Symfonisch Accordeon Orkest NSO, verzorg ik lessen accordeon aan kinderen en volwassenen en arrangeer ik werken voor accordeonorkest. Ik beschik over een brede ervaring en de nodige kennis van de literatuur voor accordeonorkest.

Met Rent-a-Dirigent bied ik mijn diensten als dirigent en repetitor aan voor orkesten waarbij de eigen dirigent tijdelijk uit de running is of waar men behoefte heeft aan een extra repetitor. Ik merk dat hier een behoefte aan is en het biedt mij een mogelijkheid in ontwikkeling te blijven.

Als Rent-a-Dirigent ben ik flexibel. Dat betekent dat ik kort van tevoren benaderd kan worden om waar te nemen. Deze dienst kent een landelijke dekking. Een eis is wel dat het vanaf het verzoek tot de aanvang van de repetitie qua tijd haalbaar moet zijn om de repetitielocatie met de auto te kunnen bereiken. De financiële beloning gaat in overleg. In principe kies ik ervoor de repetitie waar te nemen tegen het uurtarief waarvoor ook de reguliere dirigent zijn of haar werkzaamheden verricht. Dit uiteraard exclusief reiskosten en BTW. Voor orkesten die mij nog niet kennen is de eerste sessie gratis. Een mooie manier om eens kennis te kunnen maken.

Voor meer informatie: johan@rent-a-dirigent.nl